Wijziging Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012

ARTIKEL II

De invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012 wordt als volgt gewijzigd;

Artikel 51 van de Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012 vervalt.