In de transitiefase is het van groot belang dat een transitieteam wordt ingericht met daarin alle voor de normalisering relevante expertise. De teamleden daarvan houden elkaar regelmatig van de voortgang op een ieders terrein op de hoogte, om de transitie voor de organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op deze manier wordt bijvoorbeeld voorkomen dat beleidsbeslissingen worden genomen waarvan juristen na een jaar aangeven dat er juridisch behoorlijke haken en ogen aan zitten of bijvoorbeeld dat een scholingsplan wordt opgesteld waarvoor geen budget is. Pels Rijcken adviseert graag over de inrichting van het team en begeleidt het team tijdens de transitiefase. Het expertteam is ook beschikbaar als vraagbaak. Een medewerker van Pels Rijcken in uw transitieteam? Pels Rijcken spreekt graag met u over de mogelijkheden van detachering.