Omdat na de invoering van de Wnra een ander materieelrechtsregime zal gelden, dienen bestaande modeldocumenten te worden aangepast en vernieuwd. Daarnaast moeten nieuwe modellen worden vormgegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om een model vaststellingsovereenkomst, arbeidsovereenkomst of een aanzeggingsbrief. Het is van belang dat hierbij rekening wordt gehouden met nieuwe of bestaande wensen, zodat de modellen worden afgestemd op uw organisatie. Hiervoor is kennis van de publieke sector en het arbeidsrecht onontbeerlijk. Vanuit onze ervaring binnen zowel de civiele arbeidsrechtpraktijk als het publieke domein, stellen we de modelbrieven en –documenten graag en snel voor u op!