Rechtspositieregelingen worden na de normalisering vervangen door cao’s. Hoe werkt de wet op de CAO? Is uw organisatie bevoegd een cao te sluiten? Met welke vakbonden wilt u onderhandelen? Het zijn vraagstukken waar u in een vroeg stadium over na moet denken om een cao op te stellen die aansluit bij de wensen van uw organisatie en u armslag geeft in uw HR-beleid. Pels Rijcken ondersteunt u graag in zowel de voorfase als tijdens de onderhandelingen en als het onderhandelingsproces is afgerond.