Het civiele arbeidsrecht verschilt van het ambtenarenrecht. Niet alleen inhoudelijk maar ook procedureel. Dit heeft gevolgen voor uw HR-beleid. Om goed voorbereid te zijn op de normalisering dient u op de hoogte te zijn van ins en outs van het arbeidsrecht. Kent u alle tips en tricks van het civiele arbeids(proces)recht? Wij helpen u graag om gebruik te maken van alle mogelijkheden die het burgerlijke arbeidsrecht u biedt.