Als overheidswerkgever heeft u allerlei rechtspositionele afspraken met uw medewerkers. Het is de vraag of al deze afspraken onder de toepasselijkheid van het civiele arbeidsrecht kunnen worden gehandhaafd. Bijvoorbeeld omdat er strijd is met driekwart dwingend arbeidsrecht. Om deze reden is het verstandig om de huidige rechtspositionele afspraken met medewerkers in kaart te brengen. Pels Rijcken brengt uw arbeidsvoorwaarden graag voor u in kaart en geeft advies over de overgang naar het civiele arbeidsrecht en de handhaving van de verschillende bepalingen.