Heeft u vragen? Laat dan uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Ons kernteam

 • Monique de Witte-van den Haak Advocaat, partner
  Monique de Witte-van den Haak is advocaat-partner bij Pels Rijcken. Zij is gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen bij de overheid en heeft veel ervaring op het gebied van individuele en collectieve rechtspositie, medezeggenschap, reorganisatie, werkgeversaansprakelijkheid, gelijke behandeling en mediation. Zij is lid van de specialisatievereniging voor arbeidsrechtadvocaten, de VAAN. Monique is voorzitter van de landelijke Vereniging voor Ambtenaar en Recht. Zij publiceert en doceert regelmatig. Van 2008 tot 2012 was zij lid van het bestuur van Pels Rijcken als portefeuillehouder praktijkvoering en kwaliteit. Monique leidt het kernteam normalisering. Monique studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Erika Wies Advocaat
  Erika Wies is sinds 2012 werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken en is gespecialiseerd in zowel het arbeidsrecht als het ambtenarenrecht. Zij bedient voornamelijk publieke en private werkgevers en houdt zich bezig met onder meer integriteitskwesties, ontslagzaken, werkgeversaansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid/re-integratie en overgang van onderneming. Daarnaast geeft zij regelmatig cursussen en maakt zij deel uit van het Transitieteam Normalisering (graag hyperlink). Erika is een bevlogen advocaat met een resultaatgerichte en praktische aanpak. Erika studeerde burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. Recent ronde zij haar opleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie cum laude af.
 • Dieuwertje Stolwijk Advocaat
  Dieuwertje Stolwijk is sinds 2015 werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken. Zij maakt deel uit van de sectie Arbeids- en Ambtenarenrecht. Dieuwertje adviseert en procedeert over onder meer ontslagtrajecten, reorganisaties en medezeggenschap. Haar bijzondere belangstelling gaat uit naar de publieke sector. Dieuwertje studeerde Nederlands rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar master Recht en Bestuur rondde zij cum laude af. Tijdens haar studie heeft zij een half jaar in Zweden gestudeerd. Ook liep zij stages in de advocatuur en bij verschillende overheidsinstanties.
 • Ephraim Dekkers Advocaat
  Ephraim Dekkers is sinds 2016 als advocaat werkzaam op de sectie Arbeids- en Ambtenarenrecht bij Pels Rijcken. Hij adviseert en procedeert onder meer op het gebied van reorganisaties, ontslagtrajecten en medezeggenschapsrecht. Ephraim heeft hierbij een praktische en cliëntgerichte focus. Ephraim studeerde Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde tevens een half jaar aan de universiteit van Xiamen (China), waar hij internationale ervaring heeft opgedaan. Gedurende zijn studie nam Ephraim plaats in het bestuur van de privaatrechtelijke studievereniging, verzorgde hij tentamentrainingen en werkte hij als vrijwilliger bij de Rechtswinkel en het COA.

Expertteam

 • Ruben van Arkel Advocaat, partner
  Ruben van Arkel adviseert en voert procedures over alle aspecten van arbeidsrelaties. Hij helpt werkgevers bij het voorbereiden van ingewikkelde organisatiewijzigingen, bij reorganisaties, CAO-conflicten, overgang van onderneming, stakingen en individuele kwesties als beloning en ontslag. Daarnaast heeft Ruben bijzondere belangstelling voor het pensioenrecht, waarin hij zich heeft gespecialiseerd. Hij publiceert regelmatig in toonaangevende vaktijdschriften. Ruben behaalde zijn master Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Hij heeft daarnaast de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden cum laude afgerond. Aan de Vrije Universiteit Amsterdam volgde hij de leergang Pensioenrecht.
 • Annette de Jong Senior advocaat
  Annette de Jong is sinds 2000 actief in het arbeidsrecht. Zij bezit specialistische kennis van vrijwel alle facetten ervan en procedeert regelmatig. Annette adviseert haar cliënten over reorganisatie en heeft bijzondere expertise op het gebied van het samenvoegen van ondernemingen en haar werknemers na overgang van onderneming en aandelenverkoop. Zij staat regelmatig ondernemingen of hun bestuurders bij, ook in de internationale context van buitenlandse aandeelhouders. Annette onderhoudt langdurige relaties met haar cliënten en is bij hen zeer betrokken. Zij werkt precies en georganiseerd en is helder in haar advisering. Annette heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Zij studeerde af in de richting Privaatrecht en Ondernemingsrecht. Eerder werkte zij als advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Van Houten in Rotterdam.
 • Claire Huijts Advocaat
  Claire Huijts is sinds 2016 werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken. Zij maakt deel uit van de sectie Arbeids- en Ambtenarenrecht. Claire adviseert en procedeert over onder meer ontslagtrajecten en integriteitskwesties. Zij publiceert ook regelmatig op het Blog Arbeids- en Ambtenarenrecht. Daarnaast maakt zij deel uit van de praktijkgroep Business Human Rights. Claire heeft de bachelor Liberal Arts & Sciences aan het University College Utrecht en de master Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht cum laude afgerond. Tijdens haar studie is zij onder andere actief geweest als delegatielid en commissievoorzitter tijdens Model United Nations conferenties, bestuurslid van haar dispuut, commissielid van een juridische studievereniging en in theaterproducties. Claire heeft daarnaast stages gelopen in de advocatuur, de wetenschap en bij de overheid. Claire heeft gedurende haar studietijd een jaar in Amerika gespendeerd voor studie en stage.
 • Femke van Herk Senior advocaat
  Femke van Herk is sinds 1 mei 2015 werkzaam bij Pels Rijcken. Haar praktijk omvat het arbeidsrecht in brede zin. Daarnaast is Femke gespecialiseerd in pensioenrecht. Femke heeft ruime ervaring op het gebied van individuele ontslagzaken (waarbij zij optreedt voor zowel werkgevers als werknemers en statutair bestuurders), advisering over arbeidsovereenkomsten, bonusregelingen en optieplannen. Daarnaast adviseert en procedeert Femke over medezeggenschap, collectief ontslagrecht en arbeidsrecht bij fusies en overnames, inclusief advisering over overgang van onderneming. Femke studeerde Strafrecht en Civiel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2013 voltooide zij de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) aan de Erasmus Universiteit. Femke werkte eerder als griffier bij de Rechtbank Assen en als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek.
 • Peter Mauser Advocaat
  Peter Mauser is sinds 2012 advocaat. Hij maakte in 2015 de overstap naar Pels Rijcken. Peter adviseert en procedeert over alle aspecten van het arbeidsrecht. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar het cao-recht, medezeggenschapsrecht en uitzendrelaties. Peter studeerde Internationaal publiekrecht aan de Universiteit Utrecht Daaropvolgend volbracht hij de master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie was hij onder andere werkzaam voor de Leerstoelgroep Arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam.
 • Wiecher van Lingen Advocaat
  Wiecher van Lingen werkt als advocaat op de sectie Arbeids- en Ambtenarenrecht. Hij adviseert en voert procedures over alle aspecten van arbeidsrelaties. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar het pensioenrecht. Wiecher studeerde Privaatrecht en Bedrijfsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn studie nam Wiecher plaats in het bestuur van de Faculteitsvereniging, verzorgde hij communicatietrainingen en werkte hij bij een juridisch onderzoeksbureau.
 • Alexander Boskma Advocaat
  Alexander Boskma houdt zich voornamelijk bezig met het civiel arbeidsrecht. Verder gaat zijn interesse uit naar het socialezekerheidsrecht en pensioenrecht. Alexander studeerde Ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn studie heeft hij een half jaar aan de Ludwig-Maximilians Universität in München gestudeerd. Daarnaast is hij actief geweest als bestuurslid bij een sportvereniging en heeft hij tentamentraining gegeven aan masterstudenten.
 • Annemijn Westerduin Advocaat
  Annemijn werkt als advocaat op de sectie Arbeids- en Ambtenarenrecht. Zij houdt zich voornamelijk bezig met civiel arbeidsrecht en adviseert en procedeert onder andere over ontslagzaken, werkgeversaansprakelijkheid en medezeggenschapskwesties. Annemijn studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en deed een master Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Tijdens haar studie heeft zij een half jaar aan Tulane Law School in New Orleans gestudeerd. Daarnaast was zij werkzaam als buiten-griffier bij de rechtbank Midden-Nederland en als wetenschappelijk docent bij de sectie Arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit.