Marije Schneider Senior advocaat

Op 7 maart jongstleden vond het succesvolle seminar Normalisering rechtspositie ambtenaren plaats. Aan de orde kwamen de normalisering in het licht van collectieve arbeidsvoorwaarden, individuele arbeidsvoorwaarden en de ambtelijke status zoals opgenomen in de nieuwe Ambtenarenwet.

Een reactie van een deelnemer:

Zeer effectief om in twee uur tijd de voor nu in deze fase relevante dilemma’s te bespreken, met daarnaast nog ruimte voor contact met de sprekers of andere deelnemers.

Seminar Normalisering rechtspositie ambtenaren

Download het verslag van de succesvolle seminar.