Marije Schneider Senior advocaat

Na de drukbezochte bijeenkomst op 15 december 2016 bij Pels Rijcken over het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren, zal de Vereniging Ambtenaar & Recht op 11 januari 2018 in Madurodam een vervolgbijeenkomst over dit wetsvoorstel organiseren. Naast een aantal plenaire sprekers zal tijdens deze bijeenkomst bovendien een onder auspiciën van de VA&R opgestelde bundel met bijdragen naar aanleiding van dit wetsvoorstel worden gepresenteerd en aan de leden aangeboden.