Arbeidsrecht in de publieke sector

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. De Wnra harmoniseert de arbeidsverhoudingen van ambtenaren en werknemers. Het arbeidsrecht wordt van toepassing, maar de bijzondere regels van de publieke sector blijven bestaan. Verandering betekent impact, maar biedt ook kansen. Pak snel de regie en laat de wet tot leven komen zoals u wilt. Met Pels Rijcken ontvouwt u het ideale scenario.

Neem direct contact op

Ons kernteam

Bekijk ons hele team
  • Monique de Witte-van den Haak Advocaat, partner
    Monique de Witte-van den Haak is advocaat-partner bij Pels Rijcken. Zij is gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen bij de overheid en heeft veel ervaring op het gebied van individuele en collectieve rechtspositie, medezeggenschap, reorganisatie, werkgeversaansprakelijkheid, gelijke behandeling en mediation. Zij is lid van de specialisatievereniging voor arbeidsrechtadvocaten, de VAAN. Monique is voorzitter van de landelijke Vereniging voor Ambtenaar en Recht. Zij publiceert en doceert regelmatig. Van 2008 tot 2012 was zij lid van het bestuur van Pels Rijcken als portefeuillehouder praktijkvoering en kwaliteit. Monique leidt het kernteam normalisering. Monique studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Ephraim Dekkers Advocaat
    Ephraim Dekkers is sinds 2016 als advocaat werkzaam op de sectie Arbeids- en Ambtenarenrecht bij Pels Rijcken. Hij adviseert en procedeert onder meer op het gebied van reorganisaties, ontslagtrajecten en medezeggenschapsrecht. Ephraim heeft hierbij een praktische en cliƫntgerichte focus. Ephraim studeerde Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde tevens een half jaar aan de universiteit van Xiamen (China), waar hij internationale ervaring heeft opgedaan. Gedurende zijn studie nam Ephraim plaats in het bestuur van de privaatrechtelijke studievereniging, verzorgde hij tentamentrainingen en werkte hij als vrijwilliger bij de Rechtswinkel en het COA.