Arbeidsrecht in de publieke sector

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. De Wnra harmoniseert de arbeidsverhoudingen van ambtenaren en werknemers. Het arbeidsrecht wordt van toepassing, maar de bijzondere regels van de publieke sector blijven bestaan. Verandering betekent impact, maar biedt ook kansen. Pak snel de regie en laat de wet tot leven komen zoals u wilt. Met Pels Rijcken ontvouwt u het ideale scenario.

Neem direct contact op

Ons kernteam

Bekijk ons hele team
  • Monique de Witte-van den Haak Advocaat, partner
    Monique de Witte-van den Haak is advocaat-partner bij Pels Rijcken. Zij is gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen bij de overheid en heeft veel ervaring op het gebied van individuele en collectieve rechtspositie, medezeggenschap, reorganisatie, werkgeversaansprakelijkheid, gelijke behandeling en mediation. Zij is lid van de specialisatievereniging voor arbeidsrechtadvocaten, de VAAN. Monique is voorzitter van de landelijke Vereniging voor Ambtenaar en Recht. Zij publiceert en doceert regelmatig. Van 2008 tot 2012 was zij lid van het bestuur van Pels Rijcken als portefeuillehouder praktijkvoering en kwaliteit. Monique leidt het kernteam normalisering. Monique studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Marije Schneider Senior advocaat
    Marije Schneider is werkzaam bij Pels Rijcken sinds 2006. Zij is gespecialiseerd in arbeids- en ambtenarenrecht. Zij staat grote ondernemingen bij met advies, in procedures en in onderhandelingstrajecten. Daarbij passeren onderwerpen als ontslag, cao-recht, overgang van onderneming en sociale zekerheid de revue. Marije houdt zich ook bezig met grensoverschrijdende arbeid. Daarnaast adviseert ze overheidsorganisaties aan werkgeverszijde over reorganisaties, ontslag en medezeggenschap. Haar stijl is praktisch en direct. Marije studeerde Bedrijfsrecht aan de Universiteit Leiden. Ook heeft zij de Grotius-opleiding Arbeidsrecht afgerond. Marije heeft ook bij HBN Law op Curaçao en Bonaire gewerkt.